BUREAU 21 RICHT ZICH NADRUKKELIJK OP DE ONDERWIJSPROFESSIONAL 

BUREAU 21 RICHT ZICH NADRUKKELIJK OP DE ONDERWIJS PROFESSIONAL 

De persoon­lijke ontwik­ke­ling en het inspi­reren van de profes­si­onal staan centraal. Want met die profes­si­onal valt of staat de kwaliteit van het onderwijs.

‘Het is zo belang­rijk dat je weet wat je goed kan en dat persoon­lijk talent durft en weet te gebruiken.’
Ook bij dingen die je niet zo goed kan.

TALENT EN DE ONDERWIJSPROFESSIONAL 

TALENT EN DE ONDERWIJS PROFESSIONAL 

Het hebben van een talent is één ding maar of dat talent tot bloei komt is afhan­ke­lijk van omgevings­fac­toren als hulp, inspi­ratie, begelei­ding, eigen inzet en geluk. Dat geldt voor jouw talenten en ook voor die van jouw leerlingen.

Als leerkracht ben jij dus een hele belang­rijke factor in het ontwik­ke­lings­proces van jouw leerlingen. Dat is wat het vak leerkracht zo bijzonder en speciaal maakt en maatschap­pe­lijk relevant. Je bouwt mee aan het fundament van de toekomst van jouw leerling. Met die mooie rol van jou in het leven van kinderen komt ook de verant­woor­de­lijk­heid daarvoor. Daarmee rijst de vraag: Wat zet jij in om een educa­tieve, stimu­le­rende en inspi­re­rende omgeving voor je leerlingen vorm te geven.

De unieke kracht van iedere leerkracht is dat hij naast profes­si­o­nele kennis ook beschikt over persoon­lijke eigen­schappen, vaardig­heden en talenten. Die eigen talenten maken het verschil.

Onder­wijzen en begeleiden van leerlingen gaat ook over jezelf als mens. Je eigen persoon­lijke en profes­si­o­nele ontwik­ke­ling zijn een essen­tieel onderdeel van je vak. Bureau 21 geeft je handvaten om als mens te groeien en dat geeft je de mogelijk­heid je tot de begeleider van je leerlingen te ontwik­kelen die je graag wil zijn.

“Je verwerft inzichten, leert vaardig­heden en je ontdekt en leert het inzetten van je eigen talenten.”

Na afronding van de training biedt dit de voedings­bodem van waaruit je je de komende jaren kunt blijven ontwik­kelen als begeleider en als mens.