TALENT 

PASSIE 

KENNIS 

VER-
BREDING

KUNDE 

VER-
DIEPING

INZICHT 

MAAT-
SCHAPPIJ

ENTHOU-
SIASME

CULTUUR 

LEERGIE-
RIGHEID

AUTO-
NOMIE

NIEUWS-
GIERIG

EMPATHIE 

NOBLESSE
OBLIGE

PROFESS-
IONAL