Werken aan je eigen ontwikkeling als middel 

Werken aan je eigen ontwik­ke­ling klinkt als een puur persoon­lijk doel. Toch zien wij het als het belang­rijkste middel om juist profes­si­o­neel te groeien. Dat is belang­rijk wanneer je hele jonge mensen onder­wijst, begeleidt en inspi­reert bij het tegemoet treden van een nog onbekende toekomst.

“Het mes snijdt aan twee kanten.
Terwijl je als mens in zet op persoon­lijke groei,
groei je ook professioneel.”

Je werkt voor jezelf aan je persoon­lijke kracht en kwali­teiten en die verwor­ven­heden zet je vanzelf ook in bij alles wat je als profes­si­onal doet. Persoon­lijke indivi­duele ontwik­ke­ling is als profes­si­onal essentieel.